Siirry sisältöön

Tietojohtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kehitämme tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin työkaluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Ratkaisuissa hyödynnämme vahvaa lääketieteellistä ja data-analytiikka osaamistamme. Medaffconin palveluille on ominaista, että:

  1. Tuomme olemassa olevan tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, mutta emme tarjoa uusia tietoteknisiä ratkaisuja tai järjestelmiä.
  2. Palvelemme käytännönläheisesti, asiakkaan tarpeet sekä mahdollisuudet huomioiden. Yhteistyössä asiakkaan kanssa, pyrimme löytämään ratkaisuja arjen toiminnan kehittämiseksi.
  3. Keskitymme tarkoin valittuun kehityskohteeseen, emmekä pyri kaikenkattaviin ratkaisuihin. Kukin projekti vie meitä kuitenkin eteenpäin, kohti kokonaisvaltaista vaikuttavuusperusteista toimintaa.

Tietojohtaminen tuo datan sote ammattilaisten käyttöön

Autamme sosiaali- ja terveydenhuoltoa hyödyntämään omiin järjestelmiin koko ajan kertyvää tietoa ajantasaisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kertyy paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Vaikka tieto on paikoin hajanaista tai puutteellista, se pitää sisällään valtavasti mahdollisuuksia jo tänä päivänä. On tärkeää, että alan ammattilaiset pääsevät hyödyntämään itse keräämäänsä tietoa, sillä ainoastaan näin ymmärrämme sen todellisen potentiaalin. Samalla voimme varmistaa, että jatkossa tietoa kerätään yhä paremmin, jotta siitä on todellista hyötyä tulevaisuuden terveyden edistämisessä.

Tietojohtaminen on käytännönläheistä

Tuomme ammattilaisten käyttöön käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka todella implementoituvat arkeen

Medaffconin ratkaisujen keskiössä on asiakkaan tarpeet ja arjen toiminnan kehittäminen. Ratkaisumme rakennetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, palvelemaan käytännönläheisellä tasolla. Haluamme tuoda sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot alan ammattilaisten käyttöön, tukemaan ja auttamaan arjen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Tietoa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä riippumatta organisaation lähtötilanteesta, sillä tiedolla johtamisen ratkaisut rakennetaan aina kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi.

Tietojohtaminen vie kohti ennakoivaa ja vaikuttavuusperusteista toimintaa

Käytännönläheisillä ratkaisuilla suuntaamme kohti vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Vaikka vaikuttavuuteen perustuva toiminta on yhteinen tavoitteemme, tiedolla johtaminen ei aina vaadi vaikuttavuustietoa. Tiedolla johtamisella kehitämme toimintaa tietoon perustuen ja varmistamme, että tulevaisuudessa kerääntyvä tieto palvelee vaikuttavuusperusteiseen toimintaan siirryttäessä. Jokainen tiedolla johtamisen projekti on askel kohti vaikuttavuusperusteista toimintaa.

 


 

Tietojohtaminen käytännössä

Datapohjainen hoitopolun kehittäminen on esimerkki Medaffconin tiedolla johtamisen projektista. Jokainen ratkaisu rakennetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, joten palvelun sisältö vaihtelee projektikohtaisesti.

Datapohjaisessa hoitopolun kehittämisessä, kuten kaikissa Medaffconin tiedolla johtamisen palveluissa, yhdistämme vahvan lääke- ja terveystaloustieteellisen osaamisemme ja modernit data-analytiikan keinot.

Datapohjainen hoitopolun kehittäminen | Medaffcon Oy
Datapohjaisen hoitopolun kehittämisen vaiheet

 

Datapohjaisen hoitopolun kehittämisen vaiheet:

  1. Luodaan käsitys hoitopolusta kirjallisuuden ja esimateriaalien pohjalta (esim. Käypä Hoito-suositus, organisaation omat suositukset, jne.)
  2. Työpajan ja sote-ammattilaisten haastatteluiden perusteella kirkastetaan käsitystä siitä, kuinka hoitopolku tällä hetkellä toimii ja mitkä ovat mahdolliset hoitopolun pullonkaulat
  3. Datan avulla todennetaan hoitopolku, siinä jo mahdollisesti käytössä olevat vaikuttavuusmittarit sekä estimoidaan kustannukset hoitopolun eri vaiheissa
  4. Tehdään simulointimallinnuksia, joissa ennustetaan tulevaisuutta (esim. kustannusten kehitys, vaikuttavuuden muutos, jne.)
  5. Tarvittaessa muutetaan nykyistä hoitopolkua (esim. asiakasvirtojen muutos, uusi toimintamalli, osaamiskeskus)
  6. Seurataan uutta hoitopolkua sovituilla mittareilla

 


Ota yhteyttä!

Keskustelemme mielellämme lisää tiedolla johtamisesta ja siitä, miten tietojohtaminen voisi toteutua organisaatiossanne.

 

 

Jaana Ahlamaa

Lääketieteellinen johtaja

+358 50 576 7325

jaana.ahlamaa@medaffcon.fi

 


 

Lue lisää

Mitä on vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus? Entä kuinka lähellä olemme vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa?

Minkälaisia haasteita on vielä ratkaistava, jotta vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on mahdollista

Hoitopolun kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeä lähtökohta, kun tavoitteena on uusi osaamiskeskus

Sote-budjetti ja hoidon laatu – kuinka säästää tinkimättä hoidon laadusta?

Martti Kekomäen kahdeksan teesiä terveydenhuollosta ja vaikuttavuudesta