Siirry sisältöön

Terveydenhuolto kehittyy nopeasti. Uusia hoitoja ja toimenpiteitä otetaan jatkuvasti käyttöön ja myös ennakoivaan terveydenhuoltoon panostetaan yhä enemmän. Hyvä näin. Suomalaiset pysyvät toivottavasti pidempään työkykyisinä ja ovat ikääntyneinäkin vireitä ja toimintakykyisiä.

Koska jokainen terveydenhuollon toimenpide maksaa, joudumme jatkossa valitsemaan, mitä hoitoja käytetään ja kuinka paljon. Jotta valinnat tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja voidaan perustella luotettavasti, tulisi vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa.

Systemaattisen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin avulla rajalliset resurssit voidaan kohdistaa niin, että saavutamme eniten terveyshyötyä suhteessa käytettyihin panoksiin. Teoreettisesti kustannusvaikuttavuuden arviointi on selkeää, mutta käytännössä se ei tule olemaan helppoa.

Ensimmäisiä konkreettisia käytännön haasteita ovat mm. saatavissa oleva tiedon määrä ja laatu. Vaikka me Suomessa olemmekin terveystietojen suhteen moneen muuhun maahan verrattuna hyvässä asemassa, meilläkin on vielä paljon parantamisen varaa. Onneksemme, datan laadun ja määrän suhteen valoa on jo tunnelin päässä. SOTE-uudistuksen keskiössä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sovittaminen paremmin yhteen. Tietojen integraatio tuo jatkossa aivan erilaiset mahdollisuudet tarkastella kokonaisuuksia ja arvioida mm. hoitopolkujen ja hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Valtio on jakanut avokätisesti rahaa tulevaan rakenneuudistukseen ja tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaan. Ne ovatkin käynnistyneet kaikissa maakunnissa. Rahoituksen avulla maakunnat/hyvinvointialueet ovat jo lähteneet suunnittelemaan, kehittämään ja parantamaan mm. omien tietojärjestelmiensä arkkitehtuureja ja tiedolla johtamisen strategioitaan. Tämä kaikki luo pohjaa jatkossa myös systemaattiselle vaikuttavuuden arvioinnille. Ilman hyvää pohjatyötä ja tietojärjestelmien rakenteita vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi jää yksittäisiksi projekteiksi yksittäisissä keskuksissa, eli nykyinen tilanne jatkuu.

 


Lue lisää

Mitä on vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi?

Martti Kekomäen kahdeksan teesiä terveydenhuollosta ja vaikuttavuudesta

Terveydenhuolto tarvitsee vaikuttavuustietoa, miksi sitä ei ole?

 


Sote-uudistus ja tulevaisuuden sote-keskus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelma toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022.

Sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta.

https://soteuudistus.fi