Siirry sisältöön

Monet sairaanhoitopiirit ja kaupungit suunnittelevat ja luovat uusia osaamiskeskuksia tiettyjen potilasryhmien hoitoon. Osaamiskeskusten avulla halutaan selkeyttää potilaan hoitopolkua, vahvistaa osaamista ja hoidon laatua sekä hallita kustannuksia. Lopullinen tavoite on kustannusvaikuttava hoito.

Ennen kuin osaamiskeskuksia voi perustaa, tarvitaan vahva ymmärrys nykytilanteesta. Ilman selkeää kokonaiskäsitystä on mahdotonta luoda uutta keskusta, joka kokoaa yhteen ja yhtenäistää useassa eri paikassa annettua hoitoa.

Nykytilanteen selvittäminen voi olla hyvinkin vaativaa, jos tieto on hajaantunut moniin eri kuntien tietojärjestelmiin, toimintaohjeisiin ja monille eri ammattiryhmille. Myös hoitopolut voivat olla eri kunnissa erilaisia.

Miten selvittää, kuinka nykyinen hoitopolku toimii ja luoda sen pohjalta uusi osaamiskeskus?

Nykytilanteen kartoitus ja uusi osaamiskeskus

Kunnollisen kuvan saaminen nykytilanteesta uuden osaamiskeskuksen rakentamiseksi vaatii työtä, mutta on täysin mahdollista. Yksi tapa edetä on alla oleva malli. Tässä mallissa uuden osaamiskeskuksen kehitystyöhön otetaan mukaan kaikki sen ympärillä toimivat ammattilaiset tai ammattilaisten ryhmät.

  1. Liikkeelle pääsemiseksi pitää ensin selvittää lähtötilanne potilasryhmässä. Se voidaan tehdä analysoimalla asiakasvirtoja, hoitoihin liittyviä kustannuksia ja arvioimalla hoidon onnistumista, saatavilla olevilla mittareilla.
  2. Lähtötilanteen kartoituksen perusteella rakennetaan uusia vaihtoehtoisia malleja, joilla uusi osaamiskeskus voitaisiin perustaa.
  3. Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa päätetään hoidon vaikuttavuutta kuvaavat mittarit, joita jatkossa seurataan systemaattisesti.
  4. Vaihtoehtoisista malleista luodaan ennustemalleja ja valitaan uuden osaamiskeskuksen malli, jonka toimintaa aletaan seurata heti alusta alkaen.
  5. Valittua osaamiskeskusmallia seurataan kustannusten kehitystä ja hoidon vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden avulla.
  6. Uutta toimintamallia seurataan ja kehitetään tarpeen mukaan ajantasaiseen tietoon perustuen.

 


 

Lue lisää

Kuinka sotessa voi säästää tinkimättä hoidon laadusta? 

Tavallinen tarina sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuntien alijäämä ja tiukka taloustilanne pakottavat sairaanhoitopiirin tai kunnan sote-toimialan säästötalkoisiin. Budjetin leikkauspaine voi olla kymmeniä miljoonia. Mistä tällaiset säästöt haetaan ja kuinka valita säästökohteet?

Mitä on tosielämän tieto ja miten sitä voidaan käyttää terveydenhuollon päätöksenteon tukena?

Suomessa on paljon tietoa sairaaloiden tietojärjestelmissä, jota pystytään hyödyntämään eri sairauksien hoidon suunnitellussa ja tiedolla johtamisessa.

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto

Mikä on tiedolla johtamisen nykytilanne ja kuinka lähellä olemme vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa? Mitä vaikuttavuuden arviointi oikeastaan tarkoittaa?