Siirry sisältöön

Miten tulkita tietoa ja kuinka se muuttuu toiminnaksi sosiaali- ja terveydenhuollossa? Näihin kysymyksiin Aalto yliopiston terveystaloustieteen dosentti Miika Linna etsii vastauksia Suomen Akatemian tutkimushankkeessa.

Juuri nämä kysymykset kiinnostavat Linnaa, koska hänellä on vuosikymmenten kokemus tiedolla johtamisen kehittämisestä sote-sektorilla. Hän on työskennellyt korkeakouluissa, THL:ssä ja tehnyt konsulttina yhteistyötä julkisten toimijoiden ja yksityisen sektorin sote-yritysten kanssa. Samalla hänelle on rakentunut näkökulma tiedolla johtamiseen monelta eri tasolta sote-sektorin sisällä.

Linna toimii konsulttina ja on mukana neuvonantajana Medaffconin sote-sektorille tehtävissä projekteissa. Linnan mielestä Medaffconilla on vakuuttavaa osaamista etenkin hoitopolkujen laadun ja vaikuttavuuden seuraamisessa ja yrityksen näkökulma tiedolla johtamiseen on käytännönläheinen.

Medaffconin lääketieteellisen johtajan Jaana Ahlamaan mukaan Linna täydentää Medaffconin osaamista.

Miika Linna tuo Medaffconin sote-tiimiin rautaista osaamista ja kokemusta. Vaikka olemmekin Medaffconissa pitkään analysoineet terveydenhuollosta kertynyttä tosielämän tietoa ja olemme siinä jo kokeneita, Miikan kautta saamme ehdottomasti lisää osaamista ja kokemusta SOTE-kentän tiedolla johtamisen lainalaisuuksiin.

Miika Linna mukana Medaffconin sote tiimissä
Miika Linna näkee, että tiedolla johtamisessa on menty sote-sektorilla viime vuosina eteenpäin.

Miika Linna näkee, että tiedolla johtamisessa on menty sote-sektorilla viime vuosina eteenpäin. Aikaisemmin esimerkiksi hoitopolun kustannusten seuranta rajoittui tietyn organisaation näkökulmaan. Kun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön organisaatiot on yhdistetty saman katon alle esimerkiksi Eksotessa, Siunsotessa ja Essotessa, myös hoitopolkua voidaan seurata kokonaisuutena. Se avaa uusia mahdollisuuksia johtamiseen tiedon avulla.

Joissain paikoissa toimintaa on jo organisoitu ja johdetaan uudella tavalla tiedon pohjalta. Esimerkki tästä ovat Siun soten diabetestiimit, jotka hyödyntävät johtamisessa alueellisesta Mediatri-tietojärjestelmästä laadunseurantajärjestelmään koottuja hoidon onnistumisen indikaattoreita.

Tiedolla johtamista helpottaa Linnan mukaan myös se, että ammattilaisten tekemä kirjaaminen tietojärjestelmiin on parantunut, toisiolaki on tuonut uusia mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiseen ja sote-johto tuntee jo hyvin tiedolla johtamisen mahdollisuudet.

Yksityiset sote-yritykset ovat kirittäneet julkista sektoria hyvin. Kun ne ovat olleet näppäriä käyttämään tietoa, ei myöskään julkisella sektorilla ole haluttu jäädä jälkeen. Kilvoittelu on vauhdittanut kehitystä.

Eräs tiedolla johtamisen haasteista on riittävän ajantasaisen tiedon saaminen. Esimerkiksi rekisteritieto, jota THL:n innovatiivisessa Perfect-hankkeessa käytettiin erilaisten hoitojen vaikuttavuuden vertailujen pohjana, oli monesti käytännön johtamisen kannalta liian vanhaa.

Toki monet johtamisen ratkaisut tarvitsevat seurantatietoa pitkältä ajalta, mutta sen lisäksi tarvitaan tuoretta ja päivittyvää tietoa.

Toinen haasteista on Linnan mukaan puute data-analytiikan osaajista sairaanhoitopiireissä. Vaikka dataa olisikin saatavissa, ei sitä voida ottaa käyttöön ilman osaavia analyytikoita, jotka muuntavat tiedon päätöksentekoa tukevaan muotoon.

Myös siinä riittää työtä, että löydetään parhaiten johtamista tukevat tavat tiedon esittämiseen. Tähänkin akatemiahankkeemme pyrkii löytämään vastauksia, Linna sanoo.

 


Lue lisää:

Suomen Akatemian tutkimushanke: https://www.stnimpro.fi/ 

Jaana Ahlamaa: Tiedolla johtaminen on välttämätöntä, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu


Tilaa Future Care Finland uutiskirje!

Future Care Finland -uutiskirje tuo sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen suoraan sähköpostiisi. Kolmen kuukauden välein ilmestyvä paketti sisältää:

  • alan asiantuntijoiden näkökulmia,
  • käytännön esimerkkejä tiedolla johtamisesta sekä
  • mielenkiintoisia tosielämän tietoon perustuvia tutkimuksia

Tilaa uutiskirje sivun alapalkista!