Siirry sisältöön

Terveysalan asiantuntijayritys Medaffcon on yksi 22 pk-yrityksestä, jotka yhdessä kehittävät dataan pohjautuvia liiketoimintamalleja Sitran IHAN-ohjelmassa.

Suomalainen terveysalan asiantuntijayritys, terveys- ja sosiaalihuollon datan analysointiin erikoistunut Medaffcon, osallistuu yritysohjelmaan yhdessä 21 muun yrityksen kanssa. Sitran IHAN-ohjelma pyrkii auttamaan suomalaisia pk-yrityksiä sopeutumaan muuttuneeseen toimintaympäristöön ja kehittymään dataa hyödyntävien innovaatioiden edelläkävijöiksi.

Medaffcon ryhtyi viime keväänä kehittämään uutta liiketoimintaa ja haki IHAN-ohjelmaan mukaan saadakseen tukea kehitystyöhön.

Medaffconin isona tavoitteena on tuoda tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Se tarkoittaa, että kaikkea terveydenhuollon järjestelmiin koko ajan kertyvää tietoa hyödynnetään ajantasaisesti esimerkiksi yksittäisen potilaan hoidossa, hoitoketjujen kehittämisessä ja koko sairaalan toiminnan johtamisessa. Samalla mennään kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. Se tarkoittaa kustannusvaikuttavuuteen pyrkivää terveydenhuollon johtamista, jonka tavoitteena on tehokkaampi hoito, paremmat hoitotulokset ja parempi potilastyytyväisyys.

IHAN-ohjelmalta Medaffcon toivoo uusia, toimialarajat ylittäviä toimintamalleja, verkostoitumista ja uutta, innovatiivista ajattelua. Sparraajina on esimerkiksi palvelumuotoilun, liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, laki- ja sopimusasioiden sekä rahoituksen osaajia, jotka varmistavat, että yritykset vievät ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat käytäntöön.

”Olemme tosi vahvoja tosielämän tiedon analytiikassa ja projektien johtamisessa. Nyt lähdemme lisäämään terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä ja -ymmärrystä, esimerkiksi hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja. Sitran ohjelman kokeneet konsultit auttavat meitä ajattelemaan vahvuuksiamme ja löytämään kohtia, joissa tarvitsemme uutta osaamista ja näkemystä”, Medaffconin lääketieteellinen johtaja ja perustaja Jaana Ahlamaa sanoo.

Ahlamaa toivoo, että Medaffcon löytää ohjelmasta myös uusia kumppaneita. Ohjelman 22 pk-yritystä toimivat muun muassa ekologisen designin, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen, rekrytoinnin, siivouspalveluiden, talotekniikan ja terveysteknologian aloilla.

Sitran tavoitteena on testata IHAN-ohjelmassa reilun datatalouden työkaluja käytännössä ja kehittää dataan pohjautuvia liiketoimintamalleja yhdessä osallistujayritysten ja toteutuskumppanien kanssa.

Sitran IHAN-ohjelma käynnistyi elokuussa 2020 ja päättyy helmikuussa 2021.

 

Ota yhteyttä

Jaana Ahlamaa, Lääketieteellinen johtaja, Medaffcon Oy

jaana.ahlamaa@medaffcon.fi

 


Lue lisää

Sitran IHAN-ohjelma – www.sitra.fi 

Lanseeraustiedote – Medaffcon laajentaa toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Jaana Ahlamaa – Tiedolla johtaminen on välttämätöntä, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu

Näkökulma – Terveydenhuolto tarvitsee vaikuttavuustietoa, miksi sitä ei ole?