Siirry sisältöön

Suomalainen terveysalan asiantuntijayritys Medaffcon laajentaa toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Se tuo sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön osaamisensa tosielämän tiedon hyödyntämisestä, terveystaloustieteestä ja data-analytiikasta. Tähän asti Medaffconin asiakaskunta on koostunut pääasiassa lääkeyrityksistä.

Tosielämän tieto tarkoittaa kaikkea tietoa, jota kertyy terveydenhuollon järjestelmiin koko ajan. Toistaiseksi tiedon hyödyntäminen on vähäistä esimerkiksi hoitoketjujen kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa.

Sote-tietojärjestelmiä moititaan usein kehnoiksi, mutta jo nykyisissä järjestelmissä olevaa tietoa voi hyödyntää kehittämisessä, kun asiantuntijat pureutuvat siihen, Medaffconin perustaja, lääketieteen tohtori Jaana Ahlamaa sanoo.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuri tarve kehittää tiedolla johtamista ja arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden käsite on kuitenkin vielä epäselvä. Myös vaikuttavuuden mittaamisen keinoja on vielä vähän.

Vaikuttavuus on vaativa käsite. Sen mittaaminen on vaikeaa eikä vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa rakenneta hetkessä. Sitä kohti voi mennä pienin, hallittavissa olevin askelin, tekemisen kautta. Tällaisia pieniä askelia voivat olla esimerkiksi tietyllä erikoissairaanhoidon klinikalla tehdyt arviot hoitoketjujen toimivuudesta, Ahlamaa toteaa.

Medaffconin toiminta perustuu datan analysointiin. Tavoitteena on auttaa esimerkiksi sairaalan yksikköä seuraamaan hoitoa ja toimintaa ajantasaisesti niin, että vaikkapa lääkäri voi käyttää tuloksia yksittäisen potilaan hoidossa tai sairaalan johto saa niistä tukea päätöksentekoon.

Viime vuonna tuli voimaan laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, mikä lisää mahdollisuuksia käyttää kertyvää tietoa apuna johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Mitä paremmin tieto on käytössä, sen paremmat mahdollisuudet Suomella on selvitä uusista, isoista haasteista, kuten esimerkiksi ikärakenteen muutoksista.

Medaffcon rekrytoi keväällä lisää asiantuntijoita kehittämään liiketoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Nykyisin Medaffcon työllistää 30 asiantuntijaa, muun muassa lääkäreitä, terveystaloustieteilijöitä, bioanalyytikkoja ja proviisoreita.

Myös Medaffconin ylläpitämä verkkosivusto Future Care Finland (fururecarefinland.fi) uudistuu keväällä. Uudistuksen jälkeen sivusto keskittyy yhä tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoon ja sen hyödyntämiseen ja tiedolla johtamisen edistämiseen. Samalla sivusto muuttuu suomenkieliseksi. Aiemmin sivusto on esitellyt Suomen terveydenhuollon innovaatioita ja muuttuvaa ekosysteemiä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Medaffconin liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 70 000 euroa vuonna 2018. Yritys on osa Tamro-konsernia.

 

Lisätietoja:

Lääketieteellinen johtaja Jaana Ahlamaa +358 50 576 7325

Toimitusjohtaja Jarmo Hahl +358 40 139 4001

Esimerkkejä ja lisätietoa jo toteutetuista hankkeista ja Medaffconista löytyy osoitteesta www.futurecarefinland.fi

 


 

Medaffcon laajentaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, lue lääketieteellisen johtajan Jaana Ahlamaan haastattelu aiheesta täältä.