Siirry sisältöön

Medaffcon laajentaa toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jonne se tuo osaamisensa tosielämän tiedon hyödyntämisestä, terveystaloustieteestä ja data-analytiikasta. Tähän asti Medaffconin asiakaskunta on koostunut pääasiassa lääketeollisuusyrityksistä, ja yritys on tarjonnut lääke- ja terveystaloustieteen asiantuntijapalveluita, terveystaloudellista mallinnusta ja tosielämän tietoon perustuvia tutkimuksia. Medaffconin perustajan, lääketieteen tohtorin Jaana Ahlamaan mukaan tiedolla johtamisen keinot ovat välttämättömiä, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu, ja Medaffcon pystyy tarjoamaan nimenomaan niitä.

 

Mitä uutta Medaffcon voi tarjota sosiaali- ja terveydenhuoltoon?

”Olemme toteuttaneet tosielämän tietoon perustuvia tutkimuksia vuodesta 2014 asti. Nykyisin meillä on Suomen laajin kaupallinen kokemus tosielämän datan analytiikasta ja sen hyödyntämisestä. Me pystymme tuomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiedolla johtamisen keinoja, joita siellä ei oikeastaan vielä ole lainkaan käytössä. Ryhdymme hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon olemassa olevaa ja arjessa kerääntyvää tietoa.

Medaffconissa on siis osaamista, jota sosiaali- ja terveydenhuollossa ei oikeastaan vielä ole. Toiminnassamme yhdistyvät lääke- ja terveystaloustieteellinen osaaminen sekä nykyaikaiset datan käsittelyn metodit. 30-henkinen asiantuntijajoukkomme koostuu lääkäreistä, terveystaloustieteilijöistä, data-analyytikoista ja bioinformaatikoista.

Pystymme analysoimaan toiminnan vaikuttavuutta ja resurssien kulutusta. Kun toiminnan vaikuttavuus ja resurssien kulutus yhdistetään terveystaloustieteen keinovalikoimaan, voimme tehdä budjettivaikutusanalyysejä, kustannushyötyanalyyseja ja kustannusvaikuttavuusanalyyseja.

Terveystaloustieteellinen osaamisemme on uniikkia. Sen osaamista meillä on ollut alusta asti: kustannusanalyysit ja vaikuttavuuden arviointi on kaikessa toiminnassa vahvasti mukana.”

 

Ketkä ovat Medaffconin uusia asiakkaita?

”Periaatteessa kaikki organisaatiot, joissa on potilaita tai asiakkaita.”

 

Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon täytyy muuttua?

”Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tarjota kansalaisille mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia käytettävissä olevilla rahoilla. Taloudelliset paineet ovat rajuja, ja ne ajavat monet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt leikkaamaan kustannuksia.

Olennaista on myös arvioida järjestelmällisesti toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta eli sitä, kuinka paljon terveyttä ja hyvinvointia yksikkö tuottaa ja millaiset sen kustannukset ovat.

Säästötoimet pitäisi kohdistaa niin, että rahaa kuluu hukkaan mahdollisimman vähän ja parempaa terveyttä saadaan tuotettua mahdollisimman paljon. Jotta siihen päästään, toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa täytyy ryhtyä hyödyntämään kertyvää tietoa monipuolisesti.”

 

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteko voi muuttua?

”Puhumme tiedolla johtamisesta. Tosielämän tiedon hyödyntämisestä tulee koko ajan tärkeämpää. Tietoaltaissa ja rekistereissä on tietoa, joka otetaan entistä järjestelmällisemmin käyttöön terveydenhuollon kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tämä onnistuu, kun hyödynnämme erilaisia datan louhinnan työkaluja ja tekoälyä, kun analysoimme tietoa. Voimme esimerkiksi tunnistaa uusia riskipotilasryhmiä ja kohdentaa heille yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja. Vaikkapa sairaalan johto pystyy seuraamaan ajantasaisesti kustannusten kehittymistä ja eri hoitovaihtoehtojen vaikutuksia kustannuksiin ja tekemään päätöksiä ajantasaisen tiedon perusteella.”

 

Vielä kerran, mitä tosielämän data tarkoittaa?

”Tosielämän data tarkoittaa terveystietoja, joita voi käyttää esimerkiksi hoitojen tai teknologioiden arvon osoittamiseen potilaille, terveyspalveluiden tuottajille tai yhteiskunnalle.”

 

Millaisia tosielämän dataan perustuvia tutkimuksia Medaffcon on jo tehnyt?

”Tutkimuksemme ovat keskittyneet muun muassa potilasryhmien tautitaakan selvittämiseen, terveydenhuollon resurssien käyttöön, harvinaissairauksien diagnostiikkaan, hoitolinjoihin ja tuloksiin, kuolleisuuteen, potilasalaryhmien kuvailuun, alueellisten hoitokäytäntöjen kuvailuun sekä kustannusvaikuttavuuteen.”

 

Miksi tiedolla johtaminen on tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu?

”Yksinkertaisesti voi sanoa, että kun johdetaan ajantasaisella tiedolla, saadaan enemmän terveyttä. Johdon päätökset ja valinnat perustuvat tällöin myös oikeaan tietoon ja ovat realistisempia. Myös kustannusten kehitystä voidaan seurata ajantasaisesti.

On tärkeää, että tietoa käytetään hyväksi eikä vain säilötä erilaisiin potilastietojärjestelmiin, rekistereihin ja tietoaltaisiin.

Suomessa on kerätty rekisteritietoa 1960-luvulta asti. Lainsäädäntö ja infrastruktuuri tukevat tietovarantojen hyödyntämistä terveydenhuollon päätöksenteossa. Meillä on kattava terveydenhuolto, digitaalisessa muodossa oleva tieto, yksilöllinen henkilötunnus ja edistykselliset tutkimuslait. Nämä kaikki kannattaa ottaa käyttöön.

Kun johdetaan tiedolla, saadaan enemmän terveyttä ja kustannuksia voidaan alentaa.”

 

Kun tämä kerran on tärkeää, miksi muutoksia ei ole jo tehty ja siirrytty tiedolla johtamiseen?

”Suuri syy on se, että tieto on tallennettuna erilaisiin järjestelmiin. Ne eivät keskustele keskenään. Myös kirjaustavat vaihtelevat jopa saman yksikön sisällä. Tämä kaikki vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi hyvin vähän sellaista osaamista, jolla tieto saataisiin täyteen käyttöön. Meillä on keinot ja osaaminen siihen.”

Jaana Ahlamaa, Lääketieteellinen johtaja, Medaffcon Oy

 

Millainen merkitys muutoksilla on vaikkapa potilaille ja kansallisesti?

”Muutokset ovat tärkeitä potilaan näkökulmasta, koska yksilölle tulisi pystyä antamaan mahdollisimman hyvää hoitoa, josta hän hyötyy mahdollisimman paljon.

Terveydenhuollon yksikön näkökulmasta ne ovat tärkeitä siksi, että organisaation täytyisi pystyä erottamaan hoidot, joista saadaan mahdollisimman paljon terveyttä niillä kustannuksilla, joihin sillä on varaa.

Kansallisesta näkökulmasta eri alueilla annettavia hoitoja ja niiden vaikuttavuutta tulisi pystyä vertailemaan keskenään. Tällä on merkitystä esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen takia.

Kustannussäästöjen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon ydintehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia käytettävissä olevilla rahoilla, joten sen kannattaa hyödyntää kaikki saatavissa olevat kustannussäästöt.”

 

Lue lisää Medaffconin tosielämän tietoon pohjautuvista tutkimuksista julkaisut sivultamme.