Accessibility: Skip to content

Terveydenhuollossa käytettävät resurssit ovat rajalliset nyt ja tulevaisuudessa. Siksi pelkkä resurssien seuranta ei riitä vaan jatkossa tarvitaan lisäksi hoitojen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden systemaattista arviointia.

Vaikuttavuuden arvioinnilla pyritään selvittämään, onko tehdyillä terveydenhuollon toimenpiteillä tavoiteltuja terveysvaikutuksia terveydenhuollon arjessa. Kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa otetaan puolestaan huomioon terveyshyödyn saavuttamiseksi käytetyt resurssit. Arvioinneista saadaan tukea rationaalisiin päätöksiin sekä yksittäisen potilaan hoidossa että terveydenhuollon toiminnan järjestämisessä. Vaikuttavuuden tai kustannusvaikuttavuuden systemaattinen arviointi on ollut aiemmin vaikeaa ja jopa osittain mahdotontakin haasteellisen toimintaympäristön takia. Olemme kuitenkin vähitellen siirtymässä uuteen vaiheeseen. Laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) tuli voimaan 1.5.2019. Uusi laki ja samanaikaisesti kehittyvät terveydenhuollon tietojärjestelmät luovat nyt edellytykset järjestelmälliseen arviointiin ja saatavia tuloksia voidaan jatkossa käyttää myös päätöksenteon työkaluna, josta hyötyvät niin terveydenhuollon päättäjät kuin kliinikot. Medaffcon tunnetaan vahvana vaikuttavuuden arvioinnin osaajana ja yritys kehittää aktiivisesti terveystietoon perustuvaa tutkimusta sekä siinä hyödynnettäviä menetelmiä. Ydinosaamiseemme kuuluvat tosielämän tietoon perustuvat tutkimukset ja vaikuttavuusanalyysit terveydenhuollon arjessa kerättyjä tietoja hyödyntäen. Uskomme, että tulevaisuudessa vaikuttavuuden arviointi on oleellinen osa terveydenhuollon arkea. Odotamme ja seuraamme innolla uusia kehitysaskelia terveydenhuollossamme ja olemme myös avanneet uuden suomenkielisen sivuston ”Kehittyvä terveydenhuolto”, johon kokoamme ajankohtaisia artikkeleita ja kirjoituksia erityisesti vaikuttavuuden arviointiin liittyen (futurecarefinland.fi/kehittyva-terveydenhuolto/)

 

Jaana Ahlamaa, Lääketieteellinen johtaja, tutkimus- ja konsultointiyritys Medaffcon Oy:n perustaja.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran MediaPlanetin tulevaisuuden terveydenhoito-kampanjaliitteessä kesäkuussa 2019.

Previous section:
Real World Evidence (RWE)

Next section:
Medaffcon's services