Siirry sisältöön

Vaikuttavuuden arviointi on ollut Medaffconin liiketoimintaa jo vuodesta 2009. Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavuuden arviointi voisi lisätä päätöksenteon rationaalisuutta.

Lue Medaffconin perustajan, lääketieteen tohtori Jaana Ahlamaan, näkemyksistä tulevaisuuden terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnista.

Terveydenhuollossa käytettävät resurssit ovat rajalliset nyt ja tulevaisuudessa. Siksi pelkkä resurssien seuranta ei riitä vaan jatkossa tarvitaan lisäksi hoitojen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden systemaattista arviointia.

Vaikuttavuuden arviointi terveydenhuollossa pyrkii selvittämään, onko tehdyillä toimenpiteillä tavoiteltuja terveysvaikutuksia terveydenhuollon arjessa. Kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa otetaan puolestaan huomioon terveyshyödyn saavuttamiseksi käytetyt resurssit. Arvioinneista saadaan tukea rationaalisiin päätöksiin sekä yksittäisen potilaan hoidossa että terveydenhuollon toiminnan järjestämisessä. Vaikuttavuuden tai kustannusvaikuttavuuden systemaattinen arviointi on ollut aiemmin vaikeaa ja jopa osittain mahdotontakin haasteellisen toimintaympäristön takia. Olemme kuitenkin vähitellen siirtymässä uuteen vaiheeseen. Laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) tuli voimaan 1.5.2019. Uusi laki ja samanaikaisesti kehittyvät terveydenhuollon tietojärjestelmät luovat nyt edellytykset järjestelmälliseen arviointiin ja saatavia tuloksia voidaan jatkossa käyttää myös päätöksenteon työkaluna, josta hyötyvät niin terveydenhuollon päättäjät kuin kliinikot. Medaffcon tunnetaan vahvana vaikuttavuuden arvioinnin osaajana ja yritys kehittää aktiivisesti terveystietoon perustuvaa tutkimusta sekä siinä hyödynnettäviä menetelmiä. Ydinosaamiseemme kuuluvat tosielämän tietoon perustuvat tutkimukset ja vaikuttavuusanalyysit terveydenhuollon arjessa kerättyjä tietoja hyödyntäen. Uskomme, että tulevaisuudessa vaikuttavuuden arviointi on oleellinen osa terveydenhuollon arkea.

Jaana Ahlamaa, Lääketieteellinen johtaja, Medaffcon Oy

 

Jaana Ahlamaa, Lääketieteellinen johtaja, tutkimus- ja konsultointiyritys Medaffcon Oy:n perustaja. Jaana luotsaa Medaffconin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimintaa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran MediaPlanetin tulevaisuuden terveydenhoito-kampanjaliitteessä kesäkuussa 2019.

 

 

 

 

 


 

Lue lisää aiheesta vaikuttavuuden arviointi terveydenhuollossa:

Vaikuttavuuden mittaaminen on sosiaali- ja terveydenhuollossa isossa roolissa, kun hyvinvointia ja terveyttä pyritään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti allokoimalla yhteiskunnan rajallisia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Tietoa vaikuttavuudesta käytetään entistä enemmän päätöksenteon tukena, kun saavutettua terveyshyötyä halutaan tarkastella lähemmin. Lue aiheesta lisää alla olevien linkkien kautta.

Martti Kekomäen kahdeksan teesiä terveydenhuollosta ja vaikuttavuudesta.

Jaana Ahlamaa: Tiedolla johtaminen on välttämätöntä, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu.