Siirry sisältöön

Hoidon vaikuttavuuden arviointi on merkittävää niin potilaan kuin laajemmin koko terveydenhuollon kannalta.

Terveydenhuollossa tehtävien toimenpiteiden avulla pyritään tuottamaan tai ylläpitämään terveyttä. Vaikuttavuuden arvioinnilla pyritään selvittämään, onko tehdyillä terveydenhuollon toimenpiteillä tavoiteltuja terveysvaikutuksia terveydenhuollon arjessa toteutettuna.

”Hoidon vaikuttavuuden arviointi on hyvin monipuolinen ja haastava kokonaisuus. Potilaan, koko terveydenhuollon ja kustannusten kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että terveydenhuollossa vaikuttavuuden arviointi olisi osana terveydenhuollon prosesseja. Siihen meillä on lisääntyvässä määrin mahdollisuus, sillä terveydenhuollossa kertyvää tietoa voidaan yhä tehokkaammin käyttää vaikuttavuuden arvioinnissa. Näitä arviointeja tulisi jatkossa hyödyntää terveydenhuollon voimavarojen käyttöä koskevassa päätöksenteossa”, sanoo Jarmo Hahl, Medaffcon Oy:n toimitusjohtaja.

Tekoäly mukana

Medaffcon tunnetaan vahvana vaikuttavuuden arvioinnin osaajana ja yritys kehittää aktiivisesti terveystietoon perustuvaa tutkimusta sekä siinä hyödynnettäviä menetelmiä.

”Olemme esimerkiksi mukana hankkeessa, jossa isosta terveydenhuollon aineistosta pyritään tekoälysovelluksilla löytämään indikaattoreita, jotka ennustavat eri hoitovaihtoehtojen vaikuttavuutta erilaisilla potilailla. Tämän perusteella voidaan paremmin etukäteen tunnistaa eri hoitovaihtoehdoista
eniten hyötyvät potilaat ja avustaa näin hoitavaa lääkäriä hoitopäätöksen teossa, samalla huolehtien voimavarojen tehokkaasta käytöstä”, Hahl kertoo.

Vaikuttavuuden arviointi vaatii pääsyn jo olemassa oleviin ja päivittäin kertyviin terveydenhuollon aineistoihin, kuten sairaaloiden tietoaltaisiin ja biopankkeihin sekä tarvittaessa muihin terveydenhuollossa kerättäviin tietosisältöihin. Eduskunnassa on käsittelyssä laki sosiaali- ja terveydenhuollossa tallennettujen asiakastietojen toissijaisesta käytöstä. Lain tavoitteena on, että tietoja voitaisiin käyttää turvallisesti erilaisissa käyttötarkoituksissa, joista uusina mainitaan muun muassa tietojohtaminen sekä kehittämisja innovaatiotoiminta. Hoitojen ja hoitoketjujen vaikuttavuuden arviointi niiden kehittämisen näkökulmasta on esimerkki näihin kategorioihin kuuluvasta käyttötarkoituksesta.

 

 

Jarmo Hahl, toimitusjohtaja, tutkimus- ja konsultointiyritys Medaffcon Oy.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran MediaPlanetin Syöpä-kampanja -liitteessä helmikuussa 2019.

Katso liite

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Anna Dammer