Siirry sisältöön

Sairauksien hoidossa keskeistä on, että oikea hoito päästään aloittamaan mahdollisimman viiveettä.

Harvinaissairauksien osalta juuri kyseisten sairauksien harvinaisuus usein hankaloittaa sairauden tunnistusta ja siten myös oikean hoidon aloitusta.

”Oikean hoidon viivästyminen voi tautikomplikaatioiden lisääntyessä heikentää merkittävästi potilaan elämänlaatua. Viivästynyt diagnoosi kuluttaa myös terveydenhuollon rajallisia resursseja”, vanhempi tieteellinen asiantuntija ja kehityspäällikkö Maija Wolf muistuttaa.

Wolf nostaa esiin Suomen tieto ja näytevarantojen tuomat mahdollisuudet harvinaissairauksien diagnostiikan kehittämisessä.

”Suomessa on avautunut mahdollisuudet uudentyyppisiin tutkimuksiin, joissa seulotaan laajoja tietomääriä. Tämä mahdollistaa myös harvinaissairauksien tehokkaamman tutkimisen. Esimerkiksi sairauden avainoireiden ja keskeisimpien kliinisten piirteiden perusteella voidaan kehittää algoritmipohjaisia menetelmiä, joilla helpotetaan diagnoosin tekoa”.

Terveydenhuollossa kerätyt näyte- ja tietovarannot merkittävässä roolissa

Terveydenhuollon rekistereihin on Suomessa jo pitkään kerätty tietoja, joita on myöhemmin mahdollista hyödyntää tutkimuskäyttöön. Terveydenhuollon kehittämiseksi ja eri sairauksien tutkimisen edistämiseksi on perustettu myös biopankkeja, jotka mahdollistavat laajojen potilasnäytekokoelmien ja niihin liittyvien sairauskertomustietojen yhdistämisen tietoturvallisesti.

”Suomessa toimii tällä hetkellä kymmenen biopankkia. Biopankkitutkimukset mahdollistavat tallennettujen näytteiden tutkimisen lisäksi myös suostumuksen antaneiden potilaiden uudelleen kontaktoinnin. Tämä on uniikki ja arvokas piirre suomalaisessa biopankkitutkimuksessa.”

Tutkimus- ja asiantuntijapalveluita lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin tuottavassa Medaffcon Oy:ssä pidetään tärkeänä sitä, että terveydenhuollossa kerättyä tietoa ja biopankkien näytteitä käytetään tehokkaasti terveydenhuollon kehittämiseksi.

”Näemme tässä paljon potentiaalia ja haluamme osaltamme edistää näytteiden ja tiedon hyödyntämistä tutkimuksiin, jotka edistävät potilaiden hyvää hoitoa”, Wolf sanoo.

 

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran MediaPlanetin harvinaiset sairaudet -liitteessä helmikuussa 2019 (liite).