Accessibility: Skip to content

Kattavan terveydenhuollon, digitaalisessa muodossa olevan tiedon ja edistyksellisen lainsäädännön vuoksi Suomi on maa, jossa systemaattinen rekisteritietoihin perustuva tutkimus isosta tietomäärästä on mahdollista.

Tutkittu tieto vie eteenpäin

Terveystietojen systemaattinen keräys ja tiedon käytön mahdollistaminen ovat avanneet aivan uudenlaisia tutkimusmahdollisuuksia viimeisten vuosien aikana Suomessa. Medaffconilla tutkimuksia
tehdään erilaisista terveydenhuollon rekistereistä sekä biopankeista ja mahdollisuudet kasvavat koko ajan tietojärjestelmien kehittyessä. Myös tiedon analysoinnin työkalut kehittyvät kovaa vauhtia, tietoa voidaan jo nyt tehokkaasti louhia ja käsitellä modernein keinoin. Tutkimusten päämääränä voi olla esimerkiksi löytää uusia parempia tapoja diagnosoida sairaus tai havaita uusia riskitekijöitä sairauden
puhkeamiselle. Tutkimuksilla voidaan myös pyrkiä löytämään ne potilaat, jotka hyötyvät parhaiten tietyistä hoitomuodoista tai mikä hoito on yhteiskunnan kannalta kustannustehokasta.

“Tulevaisuudessa datan hyödyntämisen myötä pystymme siirtymään sairauksien hoidosta kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, muun muassa pureutuen sairauksien riskitekijöihin tarkemmin.
Samalla pystymme paremmin räätälöimään sopivat hoidot yksittäisille potilaille. Ilman tiedon tehokasta ja systemaattista analysointia tähän ei päästä”, sanoo Jaana Ahlamaa, tutkimus- ja konsultointiyritys Medaffconin lääketieteellisten palvelujen johtaja.

Terveystietojen tietoturvallinen käsittely oltava kaiken perustana

Ihmisten terveystietoihin perustuvan tiedon hyödyntämisen ympärillä käydään keskustelua niin puolesta kuin vastaan: toisia tietosuojaan liittyvät riskit pelottavat ja toisaalta tunnistetaan myös tiedon hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet ihmisten terveyden edistämisessä.

“Tietosuoja on äärimmäisen tärkeä asia ja siitä on ehdottomasti pidettävä huolta. Meillä on tehokkaat keinot Suomessa varmistaa, että tietosuoja toteutuu. Tutkimuksissa analysoidaan isoja tietomääriä, joissa yksittäisiä potilaita ei voida eikä ole tarkoituksenmukaistakaan tunnistaa. Tietoa ei tutkimuksien
missään vaiheessa käsitellä yksilötunnisteisena, Ahlamaa toteaa.

 

 

Jaana Ahlamaa, lääketieteellisten palvelujen johtaja, tutkimus- ja konsultointiyritys Medaffcon Oy.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran MediaPlanetin Tulevaisuuden terveydenhoito -liitteessä syyskuussa 2018.

Katso julkaisu

 

 

 

 

 

 

Kuva: Anna Dammert

Previous section:
Real World Evidence (RWE)

Next section:
Medaffcon's services