Siirry sisältöön

Investoi vaikuttavuuteen.
Uusimmat artikkelit » 

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa auttaa alan organisaatiota toteuttamaan ydintehtäväänsä; tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia käytettävissä olevalla rahalla. Tietoa toiminnasta kerätään jatkuvasti, mutta sitä ei hyödynnetä vielä täydessä potentiaalissaan. Tulevaisuuden sote organisaatiot seuraavat tuottamiensa palveluiden vaikuttavuutta ja kehittävät toimintaansa systemaattisesti tietoon perustuen.

Medaffconin ydinosaamiseen kuuluvat tosielämän tietoon perustuvat RWE-tutkimukset ja vaikuttavuusanalyysit sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa kerättyjä tietoja hyödyntäen.  Lue alta, kuinka tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa johdetaan tiedolla.

Lue lisää

Future Care Finland on Medaffcon Oy:n toiminimi, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen kehittäminen.

Palvelukokonaisuus

Medaffconin tiedolla johtamisen palvelu rakentuu kolmesta peruselementistä; tosielämän tietoon perustuva tutkimus, terveystaloudellinen arviointi ja dynaaminen vaikuttavuuden seuranta. Palvelun jokainen elementti hyödyntää Medaffconin vahvaa lääke- ja terveystaloustieteellistä osaamista sekä moderneja datan käsittelymetodeja. Hankkeet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja jokainen palvelukokonaisuus räätälöidään tilannekohtaisesti.

Tosielämän tietoon (RWE) perustuva tutkimus

Kattavia näkymiä nykytilanteeseen sosiaali- ja terveydenhuollossa kerättyä tosielämän tietoa hyödyntäen.

Terveystaloudellinen arviointi

Vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden mallinnus, sekä lääketieteellisestä että terveystaloustieteellisestä näkökulmasta.

Vaikuttavuuden seuranta johtamisen työkaluna

Työkaluja arkivaikuttavuuden reaaliaikaiseen seurantaan.